Provincie start milieuonderzoek Veluwe

Categorieën

  • Duurzaamheid

U kunt uw mening geven over de onderzoeksagenda van de provincie Gelderland. De Veluwe is een beschermd Natura 2000-gebied. Op en rond 1 kilometer om de Veluwe zijn er geen windturbines toegestaan. Buiten dit gebied zijn er beperkt en onder voorwaarden wel windturbines toegestaan. Dit heeft te maken met de wespendief. De wespendief is een beschermde roofvogel die broedt op de Veluwe. Een milieuonderzoek is nodig om provinciaal beleid aan te passen.

Meerdere provincies

Het onderzoeksgebied ligt ook voor een deel in de provincie Utrecht. Daarom kan er ook vanuit onze provincie gereageerd worden op het milieuonderzoek. De informatie uit dit onderzoek maakt duidelijk wat de te verwachten effecten zijn voor de wespendief, van windturbines rond de Veluwe.

De onderzoeksresultaten zijn onderdeel van de afwegingen die de provincies maken, bij het vast te stellen windbeleid. Het windbeleid geeft gemeenten, initiatiefnemers en inwoners duidelijkheid over waar wél of geen windparken mogen komen.

Meer informatie, reageren of stukken inzien?

Op 24 augustus organiseert provincie Gelderland digitale informatiebijeenkomsten. Tot en met vrijdag 8 september 2023 is het mogelijk om uw mening te geven over ‘de onderzoeksagenda Gelders milieuonderzoek windenergie Veluwe’.
Kijk voor meer informatie op www.gelderland.nl/planmerwindveluwe. Hier leest u ook hoe u kunt reageren.