Lintje voor Peter Schreuders

Burgemeester van Rhenen, Hans van der Pas heeft tijdens de jaarlijkse Lintjesregen één Koninklijke onderscheiding uitgereikt en wel aan de heer P.A. Schreuders.

De heer P.A. Schreuders (Peter) uit Rhenen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Hans van der Pas heeft hem op dinsdag 26 april 2022 – de dag van de Lintjesregen - de versierselen opgespeld die horen bij deze Koninklijke onderscheiding.

De uitreiking van de onderscheiding gebeurde in het Stadsmuseum Rhenen, Markt 20 in Rhenen, waar de heer Schreuders dacht een speciale tentoonstelling te bezoeken.

In zijn werkzame leven bij de Marechaussee was de heer Schreuders van 1982 tot 1986 als vrijwilliger actief als kassa- en baliemedewerker en suppoost in het Marechaussees Museum in Buren. Van 1999 tot 2005 was de heer Schreuders lid van de Verenigingsraad van Patrimonium Woonservice Veenendaal. Van 2001 tot 2018 was hij secretaris van de stichting bewonerscommissie Holle Kamp Veenendaal, onderdeel van Patrimonium Woonservice Veenendaal. Onder andere belast met het onderhoud van de oude begraafplaats. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor de infrastructuur van de wijk voor een goede leefomgeving met verschillende activiteiten. Hij heeft mede gezorgd voor een veilige route voor de kinderen uit de wijk naar hun school. Sinds 2001 is de heer Schreuders vrijwilliger bij de woonvoorziening “de Shelter”. Hij is chauffeur op de gehandicapten bus en zorgt ook voor het onderhoud van de bus. Tevens verzorgt hij de voorlichting en het inwerken van nieuwe chauffeurs, waarbij die een “examen” moeten afleggen om te kijken of ze kunnen rijden met mensen in een rolstoel.