Ondertekening prestatieafspraken 2023

Op 14 december ondertekenden de gemeente Rhenen en woningcorporatie Rhenam Wonen samen met de huurdersvertegenwoordigers REA de prestatieafspraken voor 2023.

In de prestatieafspraken staan afspraken voor de komende jaren over de ontwikkeling van de sociale woningvoorraad, de betaalbaarheid, duurzaamheid, wonen met zorg, het huisvesten van spoedzoekers en over leefbaarheid.

Naast de voortdurende aandacht voor nieuwe betaalbare woningen gaan de partijen verder werken aan de verduurzaming van de woningvoorraad in de gemeente. In 2023 gaat er extra aandacht naar mogelijkheden om flexwoningen toe te voegen voor woningzoekenden die met spoed een woning nodig hebben. Verder wordt in 2023 gestart met het opstellen van een gebiedsvisie voor de dr. Wallerstraat.