Netcongestie

Netcongestie op het elektriciteitsnet is vergelijkbaar met files op de snelweg. Het aantal elektrische apparaten groeit zo snel dat het landelijke hoogspanningsnet van TenneT en delen van het regionale net van Stedin hun limiet hebben bereikt.

Deze overbelasting heeft gevolgen voor u als ondernemer of inwoner. Om ervoor te zorgen dat er weer ruimte op het elektriciteitsnet komt, nemen TenneT en Stedin maatregelen. Het elektriciteitsnet heeft drie lagen: laag-, midden- en hoogspanning. De problemen zitten vooral in het hoog- en middenspanningsnet, waar met name grote bedrijven last van hebben.

Er zijn sinds oktober 2021 beperkingen voor het terugleveren van elektriciteit voor grootverbruikers. Sinds november 2022 zijn er ook beperkingen voor het afnemen van elektriciteit. Dit betekent dat bestaande en nieuwe grootverbruikers geen (extra) transportcapaciteit kunnen krijgen. Een grootverbruikersaansluiting is vaak nodig voor warmtepompen, meerdere laadpalen of productieprocessen. Deze aansluiting heeft een capaciteit groter dan 3x80 ampère.

Aanvragen voor een grootverbuikersaansluiting op de wachtlijst

Als u extra transportcapaciteit aanvraagt, komt u op de wachtlijst. Uw positie op de wachtlijst hangt af van de datum waarop uw aanvraag compleet is. Eerst moeten er netverzwaringen komen voordat Stedin nieuwe klanten kan aansluiten. Dit kost tijd, waardoor de wachtlijst lang is.

Op dit moment is er zowel op het net van Tennet als van Stedin onvoldoende ruimte voor nieuwe klanten. Beide netten moeten ruimte hebben om nieuwe klanten aan te kunnen sluiten. Tennet wil de netverzwaringen in 2029 afronden, en Stedin daarna. De netbeheerders onderzoeken ook manieren om flexibeler om te gaan met de vraag naar elektriciteit. 

Meer elektriciteit teruggeleverd dan toegestaan

Het kan gebeuren dat u meer elektriciteit teruglevert dan is toegestaan (op basis van uw gecontracteerde transportvermogen oftewel GTV). In dit geval kan de netbeheerder besluiten u een brief te sturen met het verzoek om direct uw stroomgebruik en/of teruglevering aan te passen. Als u dit niet doet, kan de netbeheerder overgaan tot handhaven.

Vraag over een aansluiting of de wachtlijst?

Kijk dan op de website van Stedin.

Huishoudens zijn aangesloten op het laagspanningsnet, waar nog geen beperkingen zijn. Maar u kunt thuis wel helpen door apparaten minder of niet te gebruiken tijdens piekmomenten, tussen 16.00 uur en 21.00 uur.

Heeft u zonnepanelen? 

Omvormers van zonnepanelen kunnen automatisch uitschakelen als de spanning op het net te hoog is. Hierdoor kan de stroom niet aan het net teruggeleverd worden. Dit beschermt uw apparaten thuis. Sommige energieleveranciers rekenen kosten als u meer elektriciteit teruglevert dan u gebruikt. Het is daarom slim om zoveel mogelijk zelf opgewekte stroom te gebruiken, bijvoorbeeld voor de wasmachine, vaatwasser, opladen van de elektrische auto, een elektrische boiler of de warmtepomp.

Ondanks de netcongestie blijven zonnepanelen een goede investering. Het duurt 1 of 2 jaar langer om uw investering terug te verdienen, maar zonnepanelen gaan 25 jaar mee. Lees hier meer over zonnepanelen.

Wat gebeurt er met uw laadpaal aan huis?  

Niks. Maar het is beter om uw elektrische auto niet meteen na het werk op te laden. Tussen 16.00 uur en 21.00 uur is er een piek in stroomverbruik. Beperk dan uw stroomverbruik om ruimte op het net te maken. Heeft u zonnepanelen en schijnt de zon? Dan is het altijd slim om uw eigen stroom te gebruiken.

Wilt u een warmtepomp? 

Kies dan voor een hybridewarmtepomp. Deze schakelt over op gas bij zeer koud weer en vraagt daardoor minder elektriciteit dan een volledig elektrische warmtepomp. Hierdoor is er minder belasting op het stroomnet en kunnen er meer warmtepompen geïnstalleerd worden. Lees hier meer over warmtepompen

U kunt als inwoner of ondernemer helpen om het net te ontlasten.

Gebruik elektriciteit meteen

Als u zonnepanelen heeft, gebruik dan de elektriciteit vooral wanneer de zon schijnt. Zo voorkomt u pieken op het net. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld hun elektrische wagenpark opladen. En u kunt uw auto opladen en de was draaien.

Vermijd de piekmomenten

Thuis of op het werk kunt u zeker helpen door apparaten niet of minder te gebruiken tussen 16.00 en 21.00 uur. Grootverbruikers worden financieel gestimuleerd om minder stroom te gebruiken tijdens piekmomenten. Ook kunnen zij contracten afsluiten met tot wel 50% korting op de nettarieven als zij minder of geen elektriciteit verbruiken tijdens de spits.

Meld storingen

Als uw zonnepanelen geen stroom terugleveren, meld dit dan bij de netbeheerder. Ondanks alles hebben netbeheerders een leveringsplicht, ook voor teruglevering. Ze moeten  problemen op het net zo snel mogelijk oplossen. Meld uw storing op www.stedin.net.

De gemeente Rhenen beheert het elektriciteitsnet niet. Daarom hebben wij geen directe invloed op de problemen en oplossingen. Wel zijn we voortdurend in gesprek met Stedin en TenneT en werken we nauw samen.

Buurtaanpak Stedin

De gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stedin over de ‘Buurtaanpak’. Met deze aanpak wordt er de komende jaren flink geïnvesteerd in het elektriciteitsnet in onze gemeente. Om ook in de toekomst zeker te zijn van een betrouwbare stroomvoorziening. Hiervoor leggen ze dikkere kabels aan en zetten extra elektriciteitshuisjes neer. Dit noemen zij ook wel distributiestations. Zo kunnen zij de stroom beter verdelen over de buurt en meer stroom vervoeren. Als Stedin in uw buurt aan de slag gaat, informeren zij u vooraf met een brief.

Slim laden

Als gemeente werken we samen met MRA-E, Metropoolregio Amsterdam Elektrisch, voor het plaatsen van openbare laadpalen. Sinds een jaar ligt de focus in deze samenwerking op slim laden. Elektrische auto's kunnen via slimme laadpalen laden met meer zonne- en windenergie. Dit vermindert de CO2-uitstoot en ontlast het elektriciteitsnet. MRA-E is een samenwerkingsverband dat zich richt op het stimuleren en faciliteren van elektrisch vervoer.