Meer geld beschikbaar voor evenementen

Categorieën

  • Sociaal
  • Meedoen

Er blijft geld over van het beschikbare bedrag voor de subsidieregelingen Grote evenementen en Koningsdagen die in februari door het college zijn vastgesteld. Daarom hebben we deze regelingen versoepeld. Hierdoor kunnen we meer ondersteuning geven aan evenementenorganisatoren.

Bekijk hier het nieuwsbericht over de regeling van afgelopen voorjaar.

In de nieuwe subsidieregeling leest u alle voorwaarden.

De verruimingen zijn:

  • niet alleen voor bestaande, maar ook voor nieuwe evenementen kan subsidie aangevraagd worden;
  • ook B-evenementen en eenmalige evenementen komen in aanmerking voor subsidie;
  • het subsidiebedrag is maximaal 25% (in plaats van 15%) van de begrote kosten tot een maximum van € 20.000;

Dit geldt voor al ingediende én voor nieuwe aanvragen. De organisatoren die al subsidie hebben aangevraagd, ontvangen een bericht als er door deze verruimingen recht is op meer subsidie.