Maatregelen om veiliger te fietsen in het Binnenveld

De gemeenten Rhenen, Veenendaal, Ede en Wageningen gaan maatregelen treffen om veiliger te kunnen fietsen in het Binnenveld. Zo komen er duidelijker aangegeven fietsroutes, waar mogelijk snelheidsremmende maatregelen zoals drempels, versmallingen of plateaus en de wegindeling wordt verbeterd bij wegen die te smal zijn voor fietsstroken. De uitvoering daarvan wordt gecombineerd met het normale wegonderhoud en wordt daarom over meerdere jaren verspreid.

Voor het meer uit elkaar houden van het auto- en fietsverkeer zijn verschillende mogelijkheden denkbaar: een inrijverbod dat wordt gehandhaafd met kentekencamera’s, het scheiden van netwerken voor auto’s en fietsers of het instellen van extra knips (waarbij autoverkeer niet kan doorrijden, maar óm het Binnenveld wordt geleid).

Maatregelen op korte termijn

De belangrijkste maatregelen om het fietsklimaat in het Binnenveld op korte termijn te verbeteren zijn:
1. De hoofdroutes door het Binnenveld worden in kaart gebracht en de bewegwijzering wordt aangepast. Fietsers kunnen zo makkelijker hun weg door het Binnenveld vinden.
2. Er worden, waar mogelijk, snelheidsremmende maatregelen getroffen, zoals het aanleggen van wegversmallingen, drempels en plateaus en het verbeteren van de zichtbaarheid. Er komen nu géén afsluitingen.
3. Vanwege het aanpassen van de hoofdinfrastructuur in Wageningen bestaat de vrees dat dit gevolgen heeft voor extra sluipverkeer door het Binnenveld. Wageningen en Rhenen brengen – bij wijze van proef – een aantal knips aan om dit sluipverkeer tegen te gaan. Er wordt gekeken of en hoe bewoners en ondernemers worden betrokken bij bepalen van de plaatsen van de knips.  

Wij zijn als gemeente op dit moment al mee bezig met bovenstaande punten. Voor de uitvoering van deze korte termijnmaatregelen stelt Regio Foodvalley € 20.000 beschikbaar.

Lees hier meer informatie in het volledige bericht op de website van Regio Foodvalley