Inwoners gezocht begeleidingscommissie Quickscan Lokale Democratie

Hoe denkt u over de manier waarop in de gemeente Rhenen besluiten worden genomen? Kan dat beter of duidelijker? Denkt u dat inwoners voldoende worden betrokken? Hoe kunnen we er voor zorgen dat besluiten gesteund worden door meer inwoners? De gemeente Rhenen onderzoekt dit binnenkort met de Quickscan Lokale Democratie. Voor de commissie die dit onderzoek begeleidt zoeken we enkele inwoners.

Meningen en wensen over lokale democratie verzamelen

De gemeente stelt voor deze Quickscan vragen aan inwoners, de gemeenteraadsleden, het college van burgemeester en wethouders en ambtenaren. De vragenlijst is digitaal. De vragen gaan over invloed, procedures, bewonersinitiatieven, participatie en controle. Hierdoor wordt duidelijk hoe de lokale democratie er voor staat. En hoe de gemeente die verder kan verbeteren.

Wat doet de begeleidingscommissie Quickscan Lokale Democratie?

De begeleidingscommissie is verantwoordelijk voor het proces van de Quickscan Lokale Democratie. De commissie komt twee keer bij elkaar: voor een startgesprek en voor het opstellen van een verbeteragenda. De commissie probeert ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen de online vragenlijst invullen. En zorgt ervoor dat de gemeente met de resultaten aan de slag gaat met een verbeteragenda.

Wanneer en met wie?

De eerste bijeenkomst willen we na de zomervakantie plannen. Daarna wordt de enquête uitgezet. De tweede bijeenkomst wordt gepland nadat de resultaten van de enquête binnen zijn. Met de uitkomsten van de Quickscan stelt de begeleidingscommissie een verbeteragenda op. Zo werken we aan een nog betere lokale democratie.

De commissie wordt begeleid door een externe begeleider. In de commissie zitten naast enkele inwoners ook (voormalig) raadsleden, een lid van het college van Burgemeester en Wethouders en twee Rhenense ambtenaren.

Lijkt u het leuk? Of wilt u meer informatie? Stuur dan vóór 22 juni een mail naar griffie@rhenen.nl.

Begin juli wil de gemeente de begeleidingscommissie compleet hebben.