Inwoneragendering

Categorieën

  • Praat en doe mee

De Rhenense gemeenteraad is op 23 april akkoord gegaan met een initiatiefvoorstel van D66. Daardoor is het voor inwoners mogelijk om zelf een onderwerp op de agenda van de raad te zetten. Dit heet ‘inwoneragendering’.

Inwoneragendering vergroot de mogelijkheid voor inwoners om mee te doen. Het biedt u als inwoner de mogelijkheid om onderwerpen die u belangrijk vindt of die u bezighouden, op de agenda van de gemeenteraad te zetten. En zelf mee te discussiëren in een commissievergadering.

Wie kan gebruik maken van inwoneragendering?

Bent u 16 jaar of ouder en woont u in de gemeente Rhenen? Dan kunt u een onderwerp op de agenda van de raad zetten. Daarvoor moet u minimaal 250 handtekeningen verzamelen van inwoners uit de gemeente Rhenen, die dat ook belangrijk vinden. De mensen die tekenen moeten ook inwoner van de gemeente Rhenen en minimaal 16 jaar oud zijn.

Hoe werkt inwoneragendering?

U leest hier hoe u een verzoek tot inwoneragendering doet en wat de voorwaarden daarvoor zijn.