Nieuw gezondheidscentrum, inloopavond dinsdag 10 mei

De gemeente Rhenen nodigt u uit voor een inloopbijeenkomst. U kunt hier uw vragen stellen over het concept-bestemmingsplan van het nieuwe gezondheidscentrum in Rhenen (aan de Nieuwe Veenendaalseweg 51a-55).

De ontwikkelaar B&S Real Estate heeft afgelopen tijd samen met inwoners gewerkt aan een plan voor een nieuw gezondheidscentrum met parkeergarage en appartementencomplex. Nu moet de gemeente eerst het bestemmingsplan vaststellen. Op 10 mei bent u in het Huis van de gemeente welkom voor een inloopavond over dit bestemmingsplan.

Stel al uw vragen

De documenten en kaarten kunt u op 10 mei komen bekijken tussen 19:30 en 20:30 (vrije inloop).  Betrokken medewerkers van de gemeente en de ontwikkelaar B&S Real Estate zijn hierbij aanwezig. Aan hen kunt u al uw vragen stellen.

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemminsplan is een juridisch document. Hierin staat wat er met de grond mag gebeuren: mogen er winkels zijn? Of woningen? Op welke grond mag wel en niet gebouwd worden? En hoe hoog? Voor het bouwen van het nieuwe gezondheidscentrum is een nieuw bestemmingsplan nodig. Deze moet de gemeenteraad vaststellen.

Het bestemmingsplan ligt ter inzage van 5 mei tot 17 juni

Het concept bestemmingsplan ligt vanaf aankomende donderdag 5 mei tot 17 juni ter inzage. U kunt het opzoeken op www.overheid.nl of bekijken in het Huis van de gemeente.
In deze periode heeft u de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Een zienswijze is een vraag, opmerking of aanvulling op het bestemmingsplan.

En daarna?

De gemeente zal na de inspraakperiode (tot 17 juni) in één keer op alle zienswijzen reageren. Mogelijk worden er op basis van de zienswijzen nog aanpassingen gedaan. Daarna stelt de gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan vast.

Tot 10 mei!

Wij zien u graag op 10 mei tussen 19:30 en 20:30 uur (vrije inloop) in Het Huis van de gemeente, Nieuwe Veenendaalseweg 75, Rhenen. Wilt u alvast wat meer lezen? Ga naar www.rhenen.nl/gezondheidscentrum.