Haalbaarheidsonderzoek locatie crisis noodopvang vluchtelingen

Categorie├źn

  • Vluchtelingen

Op 8 november heeft de landelijke overheid een wetsvoorstel aangenomen om ervoor te zorgen dat er voldoende opvangplekken voor asielzoekers komen en dat op een manier te doen dat ze evenredig over het land verdeeld worden.

De gemeente Rhenen is bezig met een haalbaarheidsonderzoek naar locaties voor noodopvang van asielzoekers. Er zijn een aantal locaties onderzocht of ze geschikt zijn voor de opvang van tenminste 70 vluchtelingen. Inmiddels is gebleken dat 2 van de onderzochte locaties ongeschikt zijn en dat er 1 locatie geschikt te maken is. Het college heeft besloten om het haalbaarheidsonderzoek voort te zetten.

In het kader van solidariteit moet iedere gemeente naar vermogen een bijdrage leveren in de opvang van asielzoekers. Daar proberen wij als gemeente ook vorm en inhoud aan te geven.