Haalbaarheidsonderzoek Crisis Nood Opvang locaties (update)

Op 8 november heeft de landelijke overheid een wetsvoorstel aangenomen om ervoor te zorgen dat er voldoende opvangplekken voor asielzoekers komen en dat op een manier te doen dat ze evenredig over het land verdeeld worden.

De gemeente is bezig met een haalbaarheidsonderzoek naar locaties voor Crisis Nood Opvang locaties (CNO’s). Daarbij is ook gekeken naar kerken. Uit een eerste onderzoek bleek dat de Ontmoetingskerk technisch geschikt gemaakt kan worden. In samenspraak met vertegenwoordigers van de PGR is geconcludeerd dat het realiseren van een CNO in de kerk niet haalbaar is. De Ontmoetingskerk wordt naast kerkelijke diensten voor veel andere activiteiten gebruikt die niet zomaar ergens anders ondergebracht kunnen worden. In overleg met het kerkbestuur is besloten om het onderzoek naar de realisatie van CNO’s in kerken af te sluiten.

De gemeente blijft alert op mogelijke locaties die geschikt zijn voor de opvang van asielzoekers voor als de vraag vanuit de overheid hiervoor aan ons als gemeente gesteld wordt.