Gemeente Rhenen sluit overeenkomst voor de bouw van circa 100 woningen in Achterberg

Categorieën

  • Activiteit

Dinsdag 2 juli ondertekenden wethouder Gert van Laar en Stephen Könnemann van Achterbergse Erven B.V een anterieure overeenkomst voor de bouw van circa 100 woningen in Achterberg. Dit betreft het plan ‘Achterberg West fase 2’, ook wel bekend onder de naam ‘Achterbergse Erven’. Daarnaast is tussen beide partijen een voorlopige koopovereenkomst gesloten voor grond van de gemeente in het gebied. Deze grond heeft de projectontwikkelaar nodig voor realisatie van het bouwplan. De overige gronden heeft de projectontwikkelaar al ter beschikking.

Wethouder Gert van Laar: “Met deze stap komt de bouw van deze woningen dichterbij. In Achterberg is een grote behoefte aan nieuwbouwwoningen.” Stephen Könnemann van Achterbergse Erven B.V.: “"Wij zijn enorm blij met deze mijlpaal. De kwaliteit van bouwen is voor ons van het grootste belang, en we zien ernaar uit om deze zorgvuldig en duurzaam ontworpen wijk te realiseren."

Nieuwbouwplan Achterbergse Erven

In de zogenoemde anterieure overeenkomst zijn afspraken over de woningbouw vastgelegd. In het plan zitten koop- en huurwoningen in verschillende prijsklassen en woningtypen. Onder andere is vastgelegd dat er 34 woningen in een woon-zorgconcept komen. De bewoners van deze woningen kunnen als zij dat nodig hebben zorg ontvangen van zorgorganisatie Quarijn, vanuit de naastgelegen locatie De Linde.

Vaststelling bestemmingsplan

De afspraken in de anterieure overeenkomst maken de weg vrij voor vaststelling van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan lag begin 2024 al als ontwerp ter inzage. Een aantal omwonenden en bedrijven in de omgeving van het plan heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om een zienswijze in te dienen. Alle ingediende zienswijzen zullen beantwoord worden bij vaststelling van het bestemmingsplan. De indieners van de zienswijzen worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Het bestemmingsplan zal in het najaar van 2024 worden vastgesteld.