Gemeente Rhenen sluit 2022 af met 3,2 miljoen in de plus

Categorieën

  • Gemeenteraad

De jaarrekening 2022 is opgemaakt en de gemeente Rhenen heeft een gezonde financiële positie. Ondanks grote (landelijke) uitdagingen, werden er goede resultaten geboekt en successen gevierd. Het financieel resultaat over 2022 komt uit op 3,2 miljoen.

Wethouder Financiën Hans Boerkamp: “Ik ben tevreden met het positieve resultaat over 2022. Het zijn aparte jaren geweest. Eerst vanwege corona en afgelopen jaar de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de energiecrisis. Dit had invloed op onze plannen en budgetten, maar heeft ons niet uit het veld geslagen. Als gemeente slagen we er nog steeds in een gezonde financiële positie te houden én onze ambities uit te voeren. Dit danken we mede aan de inzet van onze inwoners, die daarvoor ook een groot compliment verdienen.”

Afval scheiden heeft zin

In Rhenen wordt steeds meer afval gescheiden en in totaal minder afval verwerkt. Het restafval is in 2022 gedaald van 140kg per inwoner naar 130kg. Ook wordt er minder grofvuil ingeleverd, dit ging van 25kg naar 19kg per inwoner. Samen maakt dit een enorm verschil. Het beter scheiden van afval heeft ook een positieve invloed op de hoogte van de woonlasten voor de inwoners.

Dure boodschappen en energierekening

Veel meer dan voorheen hebben mensen moeite om rond te komen, door de hoge energierekening en de stijgende prijzen van dagelijkse boodschappen. Bovenop de steunmaatregelen en middelen van het Rijk heeft de gemeente Rhenen in 2022 nog eens € 500.000 vrijgemaakt om inwoners te helpen met hoge energiekosten. Daarom hebben we de woonlasten voor een gewoon huishouden niet verhoogd.

Extra inkomsten Rijk

Dat de gemeente geld overhoudt, komt vooral door extra inkomsten vanuit het Rijk. Het gemeentefonds was ruim € 4 miljoen hoger dan in 2021. Daarnaast is er minder geld uitgegeven aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen dan verwacht. Dit vormde een extra opgave voor de gemeente, die we als samenleving voortvarend hebben opgepakt. Op allerlei manieren is woonruimte gevonden. Als gemeente hebben we zelf direct geïnvesteerd in 10 duurzame flexwoningen om mensen te huisvesten.

In de jaarrekening kijken we als gemeente financieel terug op het afgelopen jaar. Het geeft inzicht in hoeveel geld er binnenkwam, wat er werd uitgegeven en waaraan. De jaarrekening wordt op 4 juli behandeld door de gemeenteraad. De raad bepaalt uiteindelijk of deze akkoord is.