Gemeente Rhenen blijft bij besluit vonnis Kerkstraat 1-3

Het college van gemeente Rhenen blijft bij het eerdere besluit om niet in hoger beroep te gaan tegen het vonnis Kerkstraat 1-3. Op 22 maart 2023 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland een uitspraak gedaan over de levering van de panden aan de Kerkstraat 1-3. De gemeente mag de panden niet leveren aan Stichting ’t Brandtweer.  

Belangen opnieuw afgewogen 

Deze zaak leidt tot grote maatschappelijke en juridische belangstelling en onrust. In de gemeente Rhenen, regionaal maar ook landelijk. Dit wordt bevestigd door onder andere de petitie die is ingediend door veel inwoners. Ook ontving de gemeente meerdere ingezonden brieven. Wethouder Fintelman: ’’We zijn ons ervan bewust dat we deze signalen niet kunnen negeren. Daarom hebben we de zaak nogmaals bekeken en belangen opnieuw afgewogen, dit heeft niet geleid tot nieuwe inzichten”. 

De zaak trekt ook landelijk veel aandacht. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft contact met ons opgenomen, om te bepalen of zij ons juridisch kunnen bijstaan in deze zaak. Het ministerie heeft vervolgens besloten zich niet te mengen in deze zaak. Eén van de redenen is het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 4 april 2023 in de bodemprocedure over de ‘Didam-zaak’. In dat arrest worden de regels van het Didam-arrest bekrachtigd en komt het gerechtshof in die zaak tot vernietiging van de koopovereenkomst.

De reden van het besluit 

Het besluit is onder andere gebaseerd op capaciteit, financiële middelen en de onvoorspelbare uitkomst van een hoger beroep. Ook zijn we als gemeente van mening dat het starten van een juridische procedure onzekerheid voor beide partijen oplevert over de verkoop van de panden.