Geen receptie oud-gedecoreerden

Ook dit jaar is er geen receptie voor oud-gedecoreerden We hebben hiertoe helaas moeten besluiten omdat de voorbereidingstijd hiervoor ontbrak na het opheffen van de coronamaatregelen.

We hopen alle oud-gedecoreerden volgend jaar weer te ontmoeten.