Energietoeslag voor inwoners met laag inkomen

De energiekosten zijn het afgelopen jaar enorm gestegen. Bijna iedere inwoner merkt dat direct of indirect. Als inwoners moeten rondkomen van een laag inkomen, is dat een groot probleem. Daarom heeft de Rijksoverheid besloten dat mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum eenmalig een energietoeslag krijgen.

In Rhenen is de energietoeslag € 800,-  voor huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau. Voor huishoudens met een inkomen tussen 100% en 120% van het sociaal minimum is de toeslag € 900,- . De toeslag is per huishouden, hierbij maakt het niet uit hoeveel gezinsleden er zijn. Ook hoeft u geen belasting te betalen over dit bedrag. Ook zijn er géén gevolgen voor de hoogte van de bijstandsuitkering, de huur-, zorg- of, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget van de ontvanger(s). En ook niet voor de hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg.

Waarom het verschil tussen € 800,- en € 900,-?

Huishoudens met een bijstandsinkomen (en geen eigen vermogen) hoeven geen gemeentelijke belastingen te betalen. Of kunnen kwijtschelding aanvragen. Huishoudens met een inkomen dat iets hoger ligt dan het wettelijk minimumloon krijgen dit voordeel niet. Daarom is er voor gekozen deze huishoudens een hogere energietoeslag te geven, namelijk € 900,-. Zo vallen deze huishoudens niet tussen wal en schip.

Wie hebben recht op energietoeslag?

Heeft u een inkomen of uitkering tot maximaal 120% van het sociaal minimum? Dan heeft u recht op de energietoeslag. Voor deze energietoeslag wordt niet naar uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) gekeken. Hieronder staat wat u moet doen om de eenmalige energietoeslag te ontvangen.

  • Heeft u een Bijstandsuitkering, IOAW/ IOAZ of een AIO van de Sociale Verzekeringsbank?

Dan ontvangt u binnenkort een brief dat u recht heeft op de energietoeslag. U hoeft niets te doen en krijgt het bedrag vanzelf op uw rekening gestort.

  • Heeft u geen uitkering, maar wel een Cunerapas?

Ook u ontvangt binnenkort een brief dat u recht heeft op de energietoeslag. Vanaf 16 mei kunt u de energietoeslag aanvragen via de Cunerapas. Om de energietoeslag te kunnen ontvangen moeten u wel uw rekeningnummer doorgeven. Dit kan tot uiterlijk 1 november 2022.

  • Heeft u recht op de Cunerapas maar deze (nog) niet aangevraagd?

U kunt de Cunerapas aanvragen op www.cunerapas.nl. Als u de Cunerapas toegewezen krijgt, kunt u vanaf 16 mei de energietoeslag aanvragen via de Cunerapas. Om de energietoeslag te kunnen ontvangen moet u wel uw rekeningnummer doorgeven. Dit kan tot uiterlijk 1 november 2022.

  • Heeft u heeft wel een laag inkomen tot 120% van het sociaal minimum? Maar omdat u te veel spaargeld heeft, heeft u geen recht op de Cunerapas?

Op de website van www.cunerapas.nl kunt u uw inkomen laten controleren of u wel of geen recht heeft op de eenmalige energietoeslag. Hier staat ook de informatie hoe u de energietoeslag vervolgens kunt aanvragen.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de energietoeslag?

Maak dan een afspraak met de Formulierenbrigade via 06 83 38 89 30 of per email: info@formulierenbrigaderhenen.nl.

De Formulierenbrigade heeft ook wekelijks een spreekuur op de volgende locaties:

  • ’t Bestegoed in Elst op de woensdagen van 09.30 tot 10.30 
  • de Buurtgarage (Rhenen-Hoog) op de woensdagen van 19.00 tot 20.30
  • de Westpoort op de donderdagen van 09.00 tot 12.00 uur.