Energietoeslag 2022 verhoogd

In 2022 hadden veel huishoudens te maken met hoge energiekosten. De Rijksoverheid heeft verschillende maatregelen genomen die hierbij kunnen helpen. Eén van deze maatregelen is de energietoeslag. De problemen met de hoge energiekosten zijn nog niet voorbij. Daarom heeft de Rijksoverheid de energietoeslag verhoogd. Wat betekent dit voor u?

Heeft u in 2022 energietoeslag ontvangen? Het kan zijn dat u nog eens € 500,- krijgt

Huishoudens die daarvoor in aanmerking kwamen hebben in 2022 een energietoeslag ontvangen. Heeft u die toeslag in 2022 ontvangen? En was uw inkomen dat jaar niet meer dan 120% van het wettelijk minimum? Dan wordt voor u de energietoeslag 2022 verhoogd. U krijgt voor 1 juni 2023 nog eens € 500,- extra. Binnenkort ontvangt u hierover een brief.

Recht op energietoeslag

Ook deze energietoeslag wordt belastingvrij verstrekt. Het krijgen van deze toeslag heeft géén gevolgen voor:

  • Het recht op en de hoogte van de bijstandsuitkering.
  • De kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.
  • De huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag.
  • Het kindgebonden budget.
  • De eigen bijdrage in de zorg.

Meer informatie over de energietoeslag vindt u binnenkort op www.cunerapas.nl en op deze pagina over Energietoeslag