Een visie op een Sociaal Rhenen in 2030

Als gemeente gaan wij de komende tijd aan de slag met een visie op het sociaal domein: Sociaal Rhenen 2030. Het sociaal domein gaat over alle inspanningen die de gemeente doet in de zorg en ondersteuning aan haar inwoners. Daarom maken we deze samen. Met inwoners, vrijwilligers, professionals en maatschappelijke partners.

Samen werken we aan de manier waarop we met elkaar samenleven in de wijk, in de buurt en binnen het gezin. Maar ook aan de rol die de gemeente hierin heeft. In de Visie Sociaal Rhenen 2030 staat een vraag centraal: hoe kunnen we dit het beste met elkaar doen? Denk daarbij aan het versterken van de buurt, omgaan met actuele problemen zoals energiearmoede, de inzet van vrijwilligers en stimuleren van gezondheid. Maar ook de toegankelijkheid tot voorzieningen, het aanvragen van hulpmiddelen of jeugdhulp.

Met de Visie Sociaal Rhenen 2030:

  • Beschrijven we wat wij samen belangrijk vinden als het gaat om het sociaal domein;

  • Weten we waar de gemeente extra aandacht voor moet hebben;

  • Hebben we met elkaar een duidelijk beeld waar we naartoe willen werken;

  • Kan de gemeente in de toekomst de juiste keuzes maken.

We zijn nu bezig met stap 1 - Onderzoeken

We hebben onderzocht wat de landelijke en lokale ontwikkelingen binnen het sociaal domein zijn. De relevante cijfers en feiten hiervan zijn in een zogenaamde ‘trendrapportage’ op een rijtje gezet. We verwachten deze rapportage begin oktober met u te kunnen delen.

De visie maken we samen, doet u mee?

Voor het maken van de visie komen er een aantal themabijeenkomsten. We nodigen u van harte uit om mee te doen en gaan graag met u in gesprek. Niet alleen over wat de ontwikkelingen laten zien, maar vooral ook over verschillende sociale thema’s. Welke ontwikkelingen komen er de komende jaren op ons af? Wat betekent dat? Wat willen we behouden? Waar dromen we van?

Alvast aanmelden?

Wilt u hierbij zijn? Laat dit ons weten via sociaalrhenen@rhenen.nl. De thema’s en tijdstippen staan op www.rhenen.nl/sociaalrhenen. Meld u uiterlijk één week voor iedere bijeenkomst aan. Zet daarbij over welk thema u graag mee wilt praten. U bent natuurlijk bij meerdere bijeenkomsten van harte welkom.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief via www.rhenen.nl/sociaalrhenen. Bij vragen kunt u contact opnemen via sociaalrhenen@rhenen.nl.

Liever telefonisch contact? Bel naar (0317) 681 681.