Criminaliteit in Rhenen blijft dalen

Het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) heeft het jaarlijkse veiligheidsbeeld opgesteld voor de gemeenten in Midden-Nederland. Het veiligheidsbeeld over 2021 laat zien dat de totale geregistreerde criminaliteit in de gemeente Rhenen met 6% is gedaald in vergelijking met 2020.

De totale geregistreerde criminaliteit in de gemeente Rhenen is gedaald van 558 registraties in 2020 naar 522 registraties in 2021 (-6%). Dat is iets ongunstiger dan de gemiddelde daling in de regio (-10%). Rhenen is een relatief kleine gemeente. Daarom kunnen procentuele stijgingen en dalingen snel groot zijn.

Opvallende dalers

Er zijn een aantal opvallende dalers. De registratie voor drugshandel, -vervaardiging en –bezit ging van 10 in 2020 naar 0 in 2021 (-100%). Inbraak/diefstal in bedrijf en instelling ging van 12 in 2020 naar 2 in 2021 (-83%). En autokraken ging van 49 in 2020 naar 32 in 2021 (-35%). Deze delicten zijn verreweg op het laagste niveau sinds 2018. In 2021 is er geen enkele registratie van zakkenrollen in 2020 waren er dat nog 2.

Bedrijventerrein Remmerden

In 2021 is er veel geïnvesteerd om het aantal inbraken en diefstallen uit bedrijven te verlagen. Met ondernemers op het bedrijventerrein zijn er gesprekken geweest over de verbetering van de veiligheid op Remmerden. Naar aanleiding hiervan zijn diverse maatregelen getroffen. Er is bijvoorbeeld meer gesurveilleerd door politie en door particuliere beveiligingsbedrijven. Door onder meer deze inzet van beide partijen is er een daling te zien bij het aantal inbraken en diefstallen bij bedrijven. Bijkomend voordeel is dat verdachte situaties en overlastmeldingen op Remmerden ook beginnen te dalen.

Effecten door corona

Een daling is op bijna alle cijfers te zien en deels te verklaren door de coronamaatregelen. Van januari tot juni 2021 hebben we te maken gehad met verschillende coronamaatregelen, waaronder de avondklok. Hierdoor werkte veel mensen thuis en waren winkels gesloten. Dat heeft duidelijk een effect gehad op de criminaliteitscijfers. In 2020 was er sprake van maatregelen in de maanden april en mei. Het effect op de criminaliteitscijfers was toen minder groot. Daarnaast was er in 2020 een forse stijging voor bepaalde delicten waardoor er nu flinke dalingen zichtbaar zijn.

Woninginbraken

Daartegenover staat dat het aantal woninginbraken ten opzichte van 2020 procentueel is gestegen: van 31 in 2020 naar 49 in 2021 (+58%). Twee verklaringen hiervoor zijn enerzijds de versoepelingen in het kader van corona en anderzijds het lage aantal inbraken in mei 2020. Vorig jaar werd in de media al gewaarschuwd voor deze toename. Als we het vergelijken met de jaren 2019 (43) en 2018 (60) dan is stijging voor woninginbraken zeer relatief.

Vernielingen

Het aantal vernielingen laat ook een grote stijging zien: van 66 in 2020 naar 92 in 2021 (+39%).In december zijn er in een korte periode veel auto’s vernield. Op één avond zelfs 44 auto’s. Dit is de oorzaak van de enorme procentuele stijging. Er is tijdens deze periode veel geïnvesteerd om nog meer vernielingen te voorkomen, maar dit heeft niet geleid tot aanhoudingen.

Jongerenoverlast

Meldingen van jongerenoverlast zijn ook gestegen: van 152 in 2020 naar 200 in 2021 (+32%). In Elst is met name in de zomer van 2021 een groot aantal meldingen geweest over jeugdoverlast. De aantrekkingskracht van een bepaald gebied in Elst was voor jongeren een reden om bij elkaar te komen. Dit zorgde voor meerdere jeugdoverlast meldingen in Elst. De gemeente Rhenen heeft daarop gereageerd door een aantal maatregelen te treffen. Om vandalisme en vernielingen te voorkomen, zijn camera’s geplaatst. Ook werd er meer handhaving ingezet evenals straatcoaches.

Ondermijning

Ondermijning laat zich nog onvoldoende vertalen in de cijfers. Het gaat vaak om delicten waarin niet één persoon, maar de maatschappij het slachtoffer is (bijvoorbeeld drugshandel). Dit houdt niet in dat we hier niks aan hebben gedaan. De gemeente, de politie, het OM, het RIEC en andere partners werken samen hard aan de aanpak van ondermijning in Rhenen.

In het voorjaar van 2021 zijn we namelijk gestart in het buitengebied. De politie en de gemeente bezochten boeren op hun erf en gingen laagdrempelig in gesprek over drugscriminaliteit. De gesprekken werden door de inwoners en ondernemers op het platteland zeer positief ontvangen.

Daarnaast hebben we onze informatiepositie verbeterd door ook dit jaar de integrale controles te continueren. Als laatste hebben we de meldingsbereidheid vergroot door een Meld Misdaad Anoniem-campagne te starten. Dit heeft nog niet geleid tot een toename in het aantal ontvangen meldingen, maar zorgde wel voor meer naamsbekendheid.

Over de jaren heen zien we een verschuiving van de meer zichtbare criminaliteitsvormen zoals woning- en bedrijfsinbraken, autokraken en fietsdiefstallen naar minder zichtbare, ondermijnende vormen van criminaliteit zoals fraude, witwassen en cybercriminaliteit.

Veiligheidsbeeld

Het Bureau RVS stelt twee keer per jaar een veiligheidsbeeld op over de veiligheidssituatie in de afzonderlijke gemeenten in de regio Midden-Nederland. De gemeenten Rhenen, Renswoude, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijk bij Duurstede werken sinds 2019 intensief samen op het gebied van veiligheid. Dit vormt een unieke samenwerking tussen de vijf gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie. Hierin zijn gezamenlijke prioriteiten vastgesteld in een regionaal Integraal Veiligheidsplan (IVP).