Commissie bezwaarschriften 3 februari

Commissie bezwaarschriften

De commissie bezwaarschriften vergadert op vrijdag 3 februari in het Huis van de gemeente. Op de agenda staat:

  • Behandeling van een bezwaarschrift (Bezw/22-25). Het bezwaar richt zich tegen het besluit van B&W en de burgemeester van 10 oktober 2022 op een Wob-verzoek. Hierin wordt de verzochte informatie slechts gedeeltelijk openbaar gemaakt. Start openbare hoorzitting: 15.30 uur

Het is mogelijk dat door omstandigheden de agenda na het verschijnen van deze publicatie wordt gewijzigd. Als u wilt weten of de agenda is veranderd, dan kunt u op de dag van de zitting contact opnemen met de secretaris van de commissie, Hans Altena (0317) 681 697 of Theo Florissen (0317) 681 619.