Vergadering Commissie bezwaarschriften

De commissie bezwaarschriften vergadert op dinsdag 6 december in het Huis van de gemeente. Op de agenda staat:

  • Een bezwaarschrift (Bezw/22-22), gericht tegen het B&W besluit van 10 oktober 2022 om een last onder dwangsom op te leggen voor een perceel in Elst (U). Start openbare hoorzitting: 18.30 uur

Het is mogelijk dat door omstandigheden de agenda na het verschijnen van deze publicatie wordt gewijzigd. Als u wilt weten of de agenda is veranderd, dan kunt u op de dag van de zitting contact opnemen met de secretaris Hans Altena via (0317) 681 697 of Theo Florissen via (0317) 681 619.