College blij met Visie Sociaal Rhenen 2030: ‘Voor elkaar in Rhenen’

Categorieën

  • Sociaal

Er is een visie opgesteld voor het sociaal domein in Rhenen. In deze visie schetst de gemeente een toekomstbeeld van het sociaal domein in Rhenen, Elst en Achterberg. Dit gaat over welzijn, zorg en ondersteuning van alle inwoners, van jong tot oud. Het college is blij met het resultaat. Nu is het aan de gemeenteraad om deze in de raadsvergadering van 23 mei 2023 vast te stellen.

De gemeente Rhenen heeft de afgelopen tijd samen met inwoners, maatschappelijke partners en organisaties hard gewerkt aan de visie. We gingen met elkaar in gesprek over wat er goed gaat en wat de dromen zijn voor de toekomst. We vinden het belangrijk om dit samen te doen, omdat dit onderwerp iedereen raakt.

Klaar voor de toekomst

Naast de dromen hebben we ook gekeken naar de realiteit. Er gebeurt veel in de wereld, en ook in Rhenen. Dit is van invloed op de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Zo zien we dat er steeds meer ouderen in Rhenen wonen. Waardoor er steeds meer zorg en ondersteuning nodig is. Maar ook dat er onder de jeugd steeds meer mentale klachten ervaren worden. Hier moeten we wat mee.

Prettig wonen en leven in Rhenen, Elst en Achterberg

“Rhenen is een actieve en betrokken samenleving. Dit willen we natuurlijk zo houden. In de visie besteden we hier veel aandacht aan. Ook gaan we voor een inclusieve samenleving waar iedereen mee kan en mag doen. Dat mensen elkaar accepteren zoals ze zijn. We vinden het belangrijk dat inwoners zich gezond en vitaal voelen. Zodat zij in staat zijn om met fysieke, mentale en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Om de zorg, nu en in de toekomst te kunnen blijven bieden, monitoren we de ontwikkelingen op sociaal, economisch en gezondheidsniveau. Zodat we kunnen bijsturen op preventie. Dit kunnen we als gemeente niet alleen, maar dat doen we met elkaar”, aldus verantwoordelijk wethouder Hans Boerkamp.

Keuzes maken aan de hand van de ‘Rhenense principes’

Tijdens het vormen van de visie, kwamen we samen tot principes die ons moeten helpen keuzes maken. Deze zijn leidend bij het maken van het beleid en de uitvoering daarvan. Dit noemen we de ‘Rhenense principes’: meedoen naar vermogen, eigen regie, werken vanuit vertrouwen en werken vanuit de oorzaak aan een duurzame oplossing. Ook leggen we de focus op eenvoud en doen wat nodig is. De principes staan met elkaar in verbinding en zijn allemaal belangrijk. De één kan niet zonder de ander.

In de praktijk

Hans Boerkamp: “Stel, een kind kan zich al langer niet concentreren op school. Als school en gemeente kijken we dan niet alleen naar dat probleem, maar juist ook naar de oorzaak. Er blijken geldzorgen in het gezin te zijn, waardoor er veel stress is. We bieden de ouders ondersteuning om de situatie te verbeteren. Uiteindelijk helpt dit het kind om zich weer beter te voelen. Op deze manier werken we aan een duurzame oplossing. Of we stimuleren scholieren die afhankelijk zijn van leerlingenvervoer om zelfstandig te reizen. Dit kan bijvoorbeeld met een elektrische fiets. Zo geven we deze jongeren eigen regie.”

Waar gaat het allemaal over?

Samen zijn we gekomen tot vijf pijlers. Dit zijn de bouwstenen van het toekomstig beleid en de uitvoering daarvan:

  • Gezond en vitaal
  • Ontmoeten en verbinden
  • Passende en toegankelijke voorzieningen
  • Aantrekkelijke leefomgeving
  • Leren, werken en ontwikkelen

In de visie leest u meer wat deze pijlers betekenen en waar we ons de komende jaren op willen focussen in het sociaal domein. Meer weten of alvast de visie lezen? Kijk op deze pagina.