Coalitieakkoord Rhenen

Rhenen heeft een nieuw coalitieakkoord. De vier coalitiepartijen, SGP, Rhenens Belang, D66 en het CDA, hebben in het akkoord beschreven wat zij de komende vier jaar willen bereiken. De partijen gaan hierover in gesprek met de raad en de samenleving en willen dit akkoord de komende tijd verder uitwerken. Deze week wordt het akkoord besproken met de fracties en de oppositiepartijen.

Als wethouders worden voorgedragen:

Gert van Laar (SGP)

Dick Poortinga (Rhenens Belang)

Hans Boerkamp (D66)

Bert Fintelman (CDA)

Op 23 juni wordt het akkoord tijdens een extra raadsvergadering aangeboden aan de burgemeester en besluit de raad over de benoeming van de wethouders. Aansluitend worden de wethouders be├źdigd en ge├»nstalleerd. Deze vergadering is openbaar en bij te wonen in het huis van de gemeente of te volgen via de livestream van de gemeenteraad vanaf 19.30 uur.