Buurtpreventie App Remmerden!

Categorieën

  • Ondernemers

Wist u dat er op Remmerden een Buurtpreventie App is? Als lid van deze WhatsApp groep kunt u, op een makkelijke manier, meehelpen aan de veiligheid op Remmerden. U kunt elkaar wijzen op verdachte en alarmerende situaties op Remmerden.

Uit ervaring van andere buurtpreventie apps blijkt dat iedereen een andere waarneming doet. Daardoor is de opsporingskans voor de politie groter. Bij Remmerden staan borden met de tekst ‘Attentie Buurtpreventie’. Een waarschuwing voor onwelkome gasten dat Remmerden goed in de gaten wordt gehouden.

Hoe werkt de WhatsApp-groep chat?

Voor het gebruik van de WhatsApp groep zijn er een aantal spelregels. Deze regels moeten zorgen voor een gestructureerd en eenduidig gebruik. Daarnaast zitten er drie beheerders (ondernemers) en twee wijkagenten, Davey Vermeer en Wilco Willemsen in de groep. Zij leiden alles in goede banen. De politie wordt ingeschakeld als een situatie uit de hand loopt. Bij spoed 112 en bij minder dringende situaties 0900 - 8844

Meedoen is simpel

Het enige dat u nodig heeft is een smartphone en WhatsApp. Stuur een mail naar info@geven-recycling.nl. Geef uw naam en telefoonnummer door en dat u wilt meedoen aan de WhatsApp-groep.

De app bestaat al sinds 2021

In het begin van 2021 is er een onderzoek geweest naar de veiligheid op Remmerden. Naar aanleiding van dit onderzoek is toen gestart met een WhatsApp buurtpreventie app voor Remmerden