Brede steun gemeenteraad voor investering in 15 flexwoningen

De gemeenteraad van Rhenen heeft deze week ingestemd met de aankoop en plaatsing van 15 flexwoningen op een locatie aan de Binnenweg. Flexwoningen zijn verplaatsbare woningen die op een tijdelijke locatie geplaatst kunnen worden. De woningen worden na plaatsing verhuurd als sociale huurwoningen en zijn bedoeld voor woningzoekenden op de wachtlijst van woningcorporatie Rhenam Wonen. Ook worden enkele woningen beschikbaar gesteld aan Oekraïense vluchtelingen en/of statushouders. 

Met dit raadsbesluit worden de eerste flexwoningen in Rhenen mogelijk gemaakt. De gemeente investeert ruim 2,3 miljoen euro in de aankoop en plaatsing van de 15 flexwoningen en verwacht deze investering op langere termijn terug te verdienen.

Wethouder Gert van Laar licht toe: “Deze 15 flexwoningen blijven 10 jaar staan. Na die tien jaar willen we de flexwoningen verplaatsen naar een permanente locatie. Rhenam Wonen gaat de woningen aan de Binnenweg toewijzen en beheren. Ook wil Rhenam Wonen investeren in de volgende 50 flexwoningen. We onderzoeken nog op welke locaties deze kunnen komen.”
Ook onderzoekt de gemeente mogelijkheden om de komende drie jaar meer flexwoningen te plaatsen in de gemeente Rhenen.

Vraag naar woningen blijft groot

Wethouder Gert van Laar is blij met de brede steun van de gemeenteraad: “De komende jaren willen we 150 flexwoningen realiseren. Want de vraag naar woningen in de gemeente is en blijft groot. Er is een groot tekort aan goedkope, betaalbare woningen voor starters, maar ook voor anderen zoals spoedzoekers of Oekraïense vluchtelingen. Voor hen zijn er  te weinig mogelijkheden en is er te weinig perspectief, want de huidige koop- en particuliere huurwoningen kunnen zij niet betalen. Er zijn binnen onze gemeente verschillende nieuwbouwplannen in voorbereiding waarin ook wordt voorzien in betaalbare woningen. Maar de ontwikkeling van dergelijke projecten kost veel tijd, soms wel 10 jaar. Daarom zoeken we naar andere oplossingen, zoals de flexwoningen. De flexwoningen kunnen voorzien in een grote behoefte aan flexibele en betaalbare huisvesting.”