Bestrijding eikenprocessierups

Van mei tot en met september zijn we alert op de eikenprocessierups. Deze rups verspreidt brandharen die bij mensen en dieren ernstige irritaties kunnen geven. In dit artikel leest u onze aanpak en hoe u een melding kunt maken.

Verwijdering van de eikenprocessierups

Het uitroeien van de rups is niet mogelijk. Het voorkomen van uitbreiding wel. De gemeente houdt bij waar de rups voorkomt. Dat doen wij door eigen waarnemingen en met meldingen van inwoners. De nesten in deze bomen worden weggezogen. Daarvoor huren wij een gespecialiseerd bedrijf in. We bestrijden niet met een (biologisch) spuitmiddel. Anders gaan beschermde vlindersoorten dood. Middelen die alleen de eikenprocessierups doden zijn er niet. Tijdens de piek van de overlast bestrijden we eerst bij risicolocaties zoals speelplaatsen en scholen.

Ziet u een nest, meld het ons!

Ontdekt u eikenprocessierupsen in bomen op gemeentegrond (openbare ruimte)? Meld dit dan hier. Ziet u de rups in uw eigen tuin? Dan adviseren wij u om een gespecialiseerd boomverzorgingsbedrijf in te huren.

Bomen andere eigenaren

De gemeente Rhenen is rijk aan bomen die door verschillende beheerders worden onderhouden. We bestrijden geen rupsen in bomen van andere beheerders. Als hierover meldingen bij ons binnenkomen sturen wij deze door. Voorbeelden van beheerders zijn de provincie Utrecht (de bomen langs de provinciale wegen), Het Utrechts Landschap (o.a. Grebbeberg, Laarsenberg, Blauwe Kamer en Plantage Willem III), Staatsbosbeheer (bossen rondom Elst), landgoedeigenaren (Prattenburg, Remmerstein) en de gemeente (Kwintelooijen, Stadsbossen en alle bomen in de bermen).

Eikenprocessierups of spinselmot?

De gemeente Rhenen krijgt regelmatig meldingen over de aanwezigheid van rupsen in bomen of struikgewas. De 2 plagen die soms verward worden, zijn die van de eikenprocessierups en van de spinselmot. De eikenprocessierups komt voor in eiken; de naam zegt het al. De nesten hangen in bolvormige zakken vaak onderaan een tak of laag op de stam.

De rupsen van de spinselmot komen voor in de wilg, meidoorn, vogelkers en kardinaalsmuts. De nesten bestaan uit wit weefsel dat bomen en struiken volledig kan inkapselen. De spinsels zijn van tijdelijke aard en de aangetaste bomen/struiken groeien zonder schade verder. De spinselmot heeft geen risico's voor de volksgezondheid.