Bericht van burgemeester Hans van der Pas over vluchtelingen Oekraïne

Het is nu een aantal weken oorlog in Oekraïne. Er zijn miljoenen Oekraïners op de vlucht. Ook in Rhenen, Elst en Achterberg worden vluchtelingen opgevangen. Ik praat u graag bij.

Gastvrijheid

In de eerste plaats vind ik het heel fijn om te merken hoe warm en gastvrij onze gemeenschap is. Inwoners stellen hun huis en hart open om deze vluchtelingen onderdak te bieden. U geeft hiermee tijd, privacy en rust op. Ik heb hier veel bewondering voor! Ook merk ik de betrokkenheid van inwoners door het grote aanbod van spullen en vrijwilligerswerk.

Onderdak in Rhenen

In de gemeente worden op dit moment 55 vluchtelingen opgevangen. Waarschijnlijk als u dit leest, zijn het er al meer. Het zijn vooral vrouwen, ouderen en kinderen. Ze verblijven bij gastgezinnen of in vakantiehuisjes. Dit geeft ons de tijd om onderdak te organiseren voor de langere termijn: bijvoorbeeld door middel van flexibele mini-woningen. Omdat we ook te maken hebben met woningtekorten voor andere groepen proberen we met dit soort oplossingen zaken te combineren. Bijvoorbeeld door deze woningen (op termijn) ook in te zetten voor spoedzoekers of starters.

We hebben nu gezorgd dat alle Oekraïense gezinnen een gezinsbegeleider hebben. Zo hebben ze één aanspreekpunt voor hun vragen en zorgen. We werken nu ook aan het organiseren van onderwijs, zorg, ontspanning en ontmoeting.

Volg de gebaande paden

We zitten in een crisissituatie, toch komt er langzaamaan meer orde en structuur en worden steeds meer dingen centraal geregeld. Daarom wil ik oproepen: wees voorzichtig met eigen initiatieven om vluchtelingen op te halen en thuis op te vangen. Op dit moment wordt de opvang, het vervoer en langdurig verblijf, internationaal, landelijk en regionaal georganiseerd. Zo zorgen we dat vluchtelingen alleen worden doorgestuurd naar plekken waar ruimte is en waar gemeenten ook voor langdurig verblijf kunnen zorgen. Als u zelf vluchtelingen ophaalt, gaat dit buiten deze structuur om. Als u zelf mensen ophaalt en in huis neemt, wordt u zelf ook verantwoordelijk voor de opvang op lange termijn.

Wilt u onderdak bieden aan vluchtelingen? Doe dit dan niet op eigen initiatief, maar kijk eerst op www.rhenen.nl/oekraine hoe dit in zijn werk gaat.   

Wat kunt u doen?

Als u zich toch wil inzetten, wat ik enorm toejuich, dan kunt in de komende tijd bijvoorbeeld vrijwilligerswerk verrichten. Vrijwilligersfuncties kunt u vinden op www.rhenen.nl/oekraine. Zo staan er nu oproepen voor onderwijsondersteuners, tolken en activiteitenbegeleiders op. Zo kunnen we samen zorgen dat de vluchtelingen een goed een waardig verblijf in onze gemeente krijgen!

Dank voor uw belangstelling en inzet!

Hans van der Pas,
Burgemeester Rhenen.