Bericht van burgemeester Hans van der Pas over Oekraïense vluchtelingen

Beste inwoners van Rhenen, Achterberg en Elst,

Graag praat ik u bij over hoe het gaat met de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente.

Stand van zaken

Op het moment dat ik dit schrijf zijn er 67 Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente. Een deel verblijft bij gastgezinnen, een deel in vakantiehuisjes. Eind mei gaan er een aantal verhuizingen plaatsvinden: een deel van de vluchtelingen gaat naar de 10 flexwoningen op Landgoed Prattenburg. Deze woningen worden nu geplaatst. Hierbij kijkt de gemeente: voor welke (gast)gezinnen is het nu het meest belangrijk dat zij een andere plek met meer privacy krijgen?

De opdracht wordt groter

We hebben vanuit het Rijk de opdracht gekregen om 60 Oekraïense vluchtelingen in de gemeente voor een langere periode een plek om te wonen te geven. Dat gaat voor nu lukken. Maar deze opdracht is groter geworden: we moeten in de komende periode ongeveer 80 vluchtelingen in onze gemeente huisvesten. Deze mensen moeten wij als gemeente een woonplek voor een jaar kunnen bieden. Daarom wil ik u nogmaals op het hart drukken: haal geen vluchtelingen in huis, als u ook niet voor langdurige opvang kunt zorgen. Dit zorgt namelijk voor extra vluchtelingen bovenop de opdracht die we van het Rijk krijgen.

Onderwijs en werk

Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar gaan inmiddels naar een basisschool. De oudere kinderen gaan naar de Internationale Schakelklas in Wageningen. Een groot deel van de volwassenen krijgt 3 keer in de week Nederlandse les. Een deel van de vluchtelingen wil graag aan het werk, de komende tijd gaan we deze vluchtelingen matchen aan werkgevers.

Een andere behandeling?

Misschien vraagt u zich af: worden de Oekraïense vluchtelingen beter behandeld dan andere vluchtelingen? We willen alle mensen die vluchten voor de angst en ellende van oorlog hetzelfde behandelen: iedereen heeft recht op een veilig bestaan. We hebben in Nederland wetten en afspraken om te zorgen dat we mensen goed opvangen: als vluchtelingen een verblijfsvergunning krijgen, moeten we ook zorgen dat de mensen bijvoorbeeld kunnen inburgeren en naar school kunnen.

De vluchtelingenstroom uit Oekraïne loopt wel volgens andere procedures dan we tot nu toe hadden. We hebben recent namelijk niet eerder te maken gehad met vluchtelingen uit Europa. Ook de aantallen zijn veel groter in een korte tijd, wat zorgt dat er een crisissituatie ontstaat. We krijgen als gemeente de opdracht om deze mensen op te vangen, buiten de standaardprocedures om. De juridische rechten van Oekraïense vluchtelingen zijn ook anders. In 2017 zijn er afspraken gemaakt tussen de Europese Unie en Oekraïne. In het verdrag uit 2017 staat dat Oekraïners zonder visum vrij mogen reizen in Europa. De Oekraïners hebben recht om een jaar in Nederland mogen werken en wonen. Zij hoeven geen asielaanvraag te doen en dus ook geen procedure af te wachten in een asielzoekerscentrum. Vluchtelingen van buiten de Europese Unie hebben deze rechten niet, zij moeten eerst asiel aanvragen. En worden dus op een andere manier opgevangen.

Tot slot

Hartelijk dank voor alle hulp, ondersteuning en initiatieven. Laten we mensen die huis en haard hebben moeten verlaten voor oorlogsgeweld samen een veilige plek bieden.

 

Hans van der Pas,

Burgemeester Rhenen.