Beleidskader sport- en beweegaccommodaties Rhenen klaar

Gemeente Rhenen ontvangt regelmatig vragen van sportverenigingen om plannen (mede) te financieren voor nieuwe sportvelden, banen of clubgebouwen. Tot nog toe had de gemeente geen duidelijke criteria om deze plannen aan te toetsen en te besluiten wel of niet te investeren. In opdracht van gemeente Rhenen heeft ICS Adviseurs nu in samenwerking met de gemeente en sportverenigingen een Beleidskader Sport- en beweegaccommodaties opgesteld. Hierin wordt aangegeven op basis van welke criteria de afweging wordt gemaakt voor investering in nieuwe sport- en beweegaccommodaties, welke spelregels gelden en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Zes uitgangpunten

In het Beleidskader Sport- en beweegaccommodaties staan zes uitgangspunten voor ondersteuning door de gemeente Rhenen. Sport- en beweegaccommodaties zijn gericht op het bevorderen van de gezondheid van inwoners. De accommodaties worden gebruikt en zijn toegankelijk voor zoveel mogelijk inwoners. Ze zijn multifunctioneel, ze worden gebruikt door verschillende organisaties. Gemeente Rhenen investeert alleen in sport- en beweegaccommodaties voor de lange termijn. En voor georganiseerde maatschappelijke sportorganisaties, zoals een vereniging of stichting. De gemeente investeert niet als de accommodatie door een commerciƫle marktpartij gerealiseerd kan worden.

Gemeenteraad besluit

Het college van Rhenen is op 22 augustus 2023 met het beleidskader Sport- en beweegaccommodaties akkoord gegaan. Op 19 september 2023 besluit de gemeenteraad over het vaststellen van het beleidskader Sport- en beweegaccommodaties.