Arie van der Staaij ontvangt Zilveren Cuneraspeld

Op donderdag 6 april reikte burgemeester Hans van der Pas de Zilveren Cuneraspeld uit aan de heer Arie van der Staaij. Hij is de tweede inwoner van de gemeente Rhenen die deze speld als blijk van waardering kreeg. De uitreiking, tijdens een SGP-ledenvergadering, was een verrassing voor Arie en zijn vrouw.

De heer Van der Staaij heeft zich jarenlang op een bijzonder verdienstelijke manier ingezet voor de Rhenense samenleving. Hij deed dit via allerlei (bestuurlijke) activiteiten voor mensen die het op sociaal, maatschappelijk en financieel gebied moeilijk hebben.

Een belangrijk onderdeel van zijn manier van werken is dat hij zich altijd onbaatzuchtig heeft opgesteld. Hij stelde zichzelf nooit centraal. Daarnaast heeft hij bij veel initiatieven succesvolle verbindingen en samenwerkingen tot stand gebracht tussen kerkelijk en niet-kerkelijk Rhenen. Zijn initiatieven en inzet leveren een belangrijke en blijvende bijdrage aan onder meer de armoedebestrijding in de gemeente.