Subsidie voor het onderhouden of restaureren van gemeentelijke monumenten

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan is er nog subsidie beschikbaar als u dat dit jaar nog aanvraagt.

De gemeenteraad heeft voor 2022 € 10.000 euro subsidie beschikbaar gesteld voor het behouden en versterken van gemeentelijke monumenten. Als u daarvoor in aanmerking wilt komen moet u nog dit jaar een aanvraag doen.

In de Subsidieregeling onderhoud/restauratie gemeentelijke monumenten in Rhenen kunt u lezen welke kosten van onderhoud en restauratie voor subsidie in aanmerking komen. Hier vindt u ook het aanvraagformulier. In de regeling staan ook de minimum- en maximumbedragen. 

Heeft u meer informatie nodig?

Neem dan contact op met Ferrie Huwaë via (0317) 681 645 of mailen naar ferrie.huwae@rhenen.nl.