Ingediende aanvragen omgevingsvergunning, Cuneraweg 362, 3911 RV

Home

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maakt bekend dat het in de periode van vrijdag 12 juli 2013 tot en met donderdag 18 juli 2013 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

REGULIERE PROCEDURE
Bouwen
Het realiseren van een woning, achter Cuneraweg 362, 3911 RV (project Engelenweide), Rhenen. Aanvraagnummer Z-130772. Indieningsdatum: 18 juli 2013.

Inzien aanvragen
De aanvragen en de bijbehorende stukken liggen voor een ieder ter inzage bij team Vergunningen op het gemeentehuis aan de Nieuwe Veenendaalseweg 75 in Rhenen. Voor het inzien van deze stukken kunt u een afspraak maken door te bellen met 0317 681 681.
Deze publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen heeft slechts een informerend karakter. Tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning kan geen zienswijze of bezwaarschrift worden ingediend. Het college van burgemeester en wethouders zal u opnieuw informeren over het moment waarop u uw zienswijzen kenbaar kunt maken of uw bezwaarschrift in kunt dienen.

24 juli 2013